pararėti

pararėti
pararė́ti, pàrara, -ė́jo intr. 1. pasibrozdinti, pasibrūžinti: Kurie suolūse sėdėjo, pararė́jo, pararė́jo – i nieko, o muni sviedė par visą mašiną Žr. 2. suurgzti: Rudkis staiga ra ra ra pararėjo jam po kojų, norėdamas įkąsti Mc. \ rarėti; įrarėti; išrarėti; nurarėti; pararėti; parrarėti; perrarėti; prararėti; prirarėti; surarėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išrarėti — išrarėti, ìšrara, ėjo intr. 1. su triukšmu iškristi, išpulti: Tie vargšai vienas po kito išrarėjo Rt. Kad aš būčio pamačiusi, būčio par stalą išrarėjusi KlvrŽ. Medžiai išrarėjo iš malkos Šts. 2. Kal su bildesiu išvažiuoti, išdardėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurarėti — nurarėti, nùrara, ėjo intr. 1. subildėti: Kad nurarėjo ant aukšto kažin kas Žr. 2. nuvažiuoti, nudardėti: Gali nurarėti, pasikinkius kumelę KlvrŽ. Nurarėjo, dumpeklę įsimetęs M.Unt. Kol nùrari žmogus par tus akmenis… Kal. Nurarėjo į pakalnę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parrarėti — parrarėti, par̃rara ( ėja), ėjo intr. su triukšmu parvažiuoti: Čia jau su vežimu parrarė[ja] KlvrŽ. Parrarėjo kaip devyni perkūnai Kal. rarėti; įrarėti; išrarėti; nurarėti; pararėti; parrarėti; perrarėti; prararėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrarėti — intr. su triukšmu pereiti, pervažiuoti: Girdėjau, kiaulė par geldą parrarėjo KlvrŽ. rarėti; įrarėti; išrarėti; nurarėti; pararėti; parrarėti; perrarėti; prararėti; prirarėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prararėti — prararėti, pràrara, ėjo intr. su triukšmu pravažiuoti: Baisiausia revija anų prararėjo Kv. rarėti; įrarėti; išrarėti; nurarėti; pararėti; parrarėti; perrarėti; prararėti; prirarėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirarėti — prirarėti, prìrara, ėjo intr. su triukšmu prieiti, pribėgti: Privirto velnių, pilna troba prirarėjo Šts. Prūdelis pilnas vandens prirarėjo J. rarėti; įrarėti; išrarėti; nurarėti; pararėti; parrarėti; perrarėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rarėti — rarėti, rãra ( ėja), ėjo intr. 1. DŽ brazdėti, kelti triukšmą: Žiurkės raba, barška, tarška, rarė[ja] Tv. Kurio nelabojo čia rarì, a nemoki tyliai apsieiti! Vvr. 2. DŽ su triukšmu važiuoti, dardėti: Rarėjo visą naktį žmonės iš turgaus Tv. 3. su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surarėti — surarėti, sùrara, ėjo intr. 1. subrazdėti: Po lovos surarėjo katinas rš. 2. Vvr sudundėti, sugrumėti: Perkūnas surarėjo kažkur tolie Dr. 3. subyrėti, sulūžti: Antdėjau vieną rąstą, ir surarėjo ratai Dr. Trobelė surarėjo į smiltis, kaip vėjai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrarėti — įrarėti, į̃rara, ėjo intr. 1. įvažiuoti, įdardėti: Išsišluok trobą skubinai, gali Joneikis įrarėti KlvrŽ. 2. įsibrauti, įsilaužti: Par langus įrarėjo Krt. rarėti; įrarėti; išrarėti; nurarėti; pararėti; parrarėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”